☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm.) informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w naszym Biuletynie:

Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

  • złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP

  • złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w godzinach pracy urzędu (ul. Kościuszki 93, III piętro, pokój 339, budynek B).

 

Wzór wniosku oraz informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych do pobrania poniżej:

 

 

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie kosztu kserokopii lub wydruku poniesionego na udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej - wersja PDF do pobrania

Zarządzenie Nr 110.1.41.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie kosztu kserokopii lub wydruku poniesionego na udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wytworzył:
Katarzyna Walczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2010-05-17 11:30:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2020-12-17 16:06:07)
 
liczba odwiedzin: 1577904

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X