Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Herb Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 19.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcia zamówień publicznych

19.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Prawo wewnątrzszkolne - tworzenie i stosowanie w praktyce szkolnej, w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły lub placówki"

Załącznik nr 1

19.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Aksjologiczne aspekty nauczania i wychowania" - WAF.272.27.2017

Załącznik nr 1

19.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki i matematyki" - WAF.272.37.2017

Załącznik nr 1

18.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 r. - "Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi" - WAF.272.31.2017

Załącznik nr 1

18.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 r. - "Efektywne doradztwo zawodowe w kształtowaniu zawodowych wyborów uczniów" - WAF.272.29.2017

Załącznik nr 1

18.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie" - WAF.272.35.2017

Załącznik nr 1

18.09.2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych" - WAF.272.28.2017

15.09.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki" - WAF.272.36.2017

Załącznik nr 1

14.09.2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 r., "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii" - WAF.272.30.2017

08.06.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej II etapu kształcenia" - WAF.272.18.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

08.06.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej I etapu kształcenia" - WAF.272.17.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

05.06.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia uzupełniającego - WAF.272.21.2017

05.06.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia uzupełniającego - WAF.272.20.2017

18.05.2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 r. - "Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej II etapu kształcenia " - WAF.272.13.2017

18.05.2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 r. - "Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej I etapu kształcenia" - WAF.272.12.2017

18.05.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Nauka programowania w szkole" - WAF.272.11.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

09.05.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Zagrożenia w cyberprzestrzeni" - WAF.272.10.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

26.04.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowych technologii" - WAF.272.9.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

19.04.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie" - WAF.272.7.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

19.04.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki, muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego" - WAF.272.6.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

19.04.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym" - WAF.272.5.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

19.04.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - usługi doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w 2017 roku - "Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii" - WAF.272.4.2017

Załącznik nr 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-08-26 10:33:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Natalia Wiśniewska
(2017-09-19 14:30:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1056508

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X