☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sobota 24.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nostryfikacja

INFORMACJE OGÓLNE
_________________________________________________________


Informacja dotycząca przyjmowania obywateli polskich powracających z zagranicy do szkół publicznych:

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców.
_________________________________________________________

Co to jest nostryfikacja?
Nostryfikacja - jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego.

Podstawa prawna:
1.  Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską, na podstawie których strony wzajemnie uznają dokumenty o wykształceniu.
2.  Art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
3.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nostryfikacji dyplomów medycznych szkół średnich w specjalności pielęgniarka i położna, wydanych w krajach b. ZSRR w latach obowiązywania konwencji Praskiej, tj. w latach 1972-2004.

Kto i gdzie dokonuje nostryfikacji?
Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą będące przedmiotem nostryfikacji.

Wydane zaświadczenie zostało zgubione lub potrzebuję dodatkowy egzemplarz, czy mogę kilkakrotnie nostryfikować to samo świadectwo?
Nie, nostryfikacja tego samego świadectwa uzyskanego za granicą może być przeprowadzona tylko raz.

Jakich dokumentów nie trzeba nostryfikować?
Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:
1. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację
International Baccalaureate Organization w Genewie;
2. Dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją
sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Ile kosztuje nostryfikacja?
Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą wydawane jest nieodpłatnie.


Słowniczek pojęć:
Apostille
– poświadczenie za zgodność z prawem, wydane przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi dokument; informacji o sposobie uzyskania apostille udziela ministerstwo spraw zagranicznych państwa wystawienia tego dokumentu.
Legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie autentyczności dokumentu.
Duplikat – dokument wystawiony w przypadku utraty oryginału; nie jest duplikatem kopia świadectwa potwierdzona przez notariusza, urząd itp.


Procedura dotycząca nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo należy pracownikowi prowadzącemu w Kuratorium Oświaty w Poznaniu postępowanie przedstawić upoważnienie wystawione i podpisane przez właściciela świadectwa.

Druk upoważnienia

__________________________________________________________

Uznanie za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego

 
świadectwa dojrzałości

- uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce


__________________________________________________________


Uznanie za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej publicznej:

-
szkoły podstawowej

- gimnazjum

- zasadniczej szkoły zawodowej

- liceum ogólnokształcącego

- liceum profilowanego

- technikum

- szkoły policealnej


Informacje dotyczące nostryfikacji można odnaleźć również na stronie http://www.ko.poznan.pl/?page=nostryfikacja_legalizacja_swiadectw
 

Informacji w sprawie nostryfikacji świadectw udzielają Ewelina Wysocka - starszy inspektor oraz Anna Kaźmierczak - starszy inspektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem telefonu 61 670 40 86.

 

 

 

Wytworzył:
Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-05-11 09:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Kalka
(2018-03-20 08:28:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X