☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Środa 16.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skargi i wnioski

Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, w ramach przyjęć obywateli, przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00. W celu uszczegółowienia wizyty prosimy zgłaszać przybycie pod nr tel. 61 670 40 83 lub 61 670 40 84.

Pracownik Zespołu ds. inicjatyw obywatelskich i skarg (pok. 318) przyjmuje skargi i wnioski:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,

  • w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.


Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z treścią § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.).

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

 

Wytworzył:
Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-05-05 08:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2019-09-27 10:43:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X