☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sobota 24.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skargi i wnioski

 

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Kuratorium Oświaty w Poznaniu


Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekuratorzy Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika sekretariatu (kontakt: pokój nr 334 budynek B, tel. 61 670 40 83 lub 780 386 003, e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl) w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00.

Pracownik Zespołu ds. inicjatyw obywatelskich i skarg (pok. 318)
przyjmuje skargi i wnioski:
- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,
- w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z treścią § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych
w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.
 

Wytworzył:
Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-05-05 08:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Natalia Wiśniewska
(2017-07-24 12:46:51)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X